Chúc quý vị vui vẻ - Cùng nhau thắng lớn

Tạo nhanh dàn đặc biệt

Hỗ trợ tạo nhanh dàn chuyên nghiệp chính xác nhất. Dàn số cách nhau bằng dấu phẩy. Mỗi số gồm có 2 chữ số.

Tạo nhanh dàn đặc biệt


Tạo dàn đặc biệt

Đầu + Đuôi + Tổng
+ +
Thêm
Bỏ
Kết quả
Chạm + Tổng
+
Thêm
Bỏ
Kết quả
Bộ + Tổng
+
Thêm
Bỏ
Kết quả