Chúc quý vị vui vẻ - Cùng nhau thắng lớn

KẾT QUẢ XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

Xổ số Vietlott Max4D quay lúc 18:10 các ngày T3, T5, T7.

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00030 - Thứ 5 ngày 26-01-2017

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5376 15.000.000
Giải Nhì 2057 1190 6.500.000
Giải Ba 7877 3509 4693 3.000.000
Giải KK 1 x376 1.000.000
Giải KK 2 xx76 100.000

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00029 - Thứ 3 ngày 24-01-2017

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7082 15.000.000
Giải Nhì 2122 5887 6.500.000
Giải Ba 5885 0159 9495 3.000.000
Giải KK 1 x082 1.000.000
Giải KK 2 xx82 100.000

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00028 - Thứ 7 ngày 21-01-2017

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4435 15.000.000
Giải Nhì 4597 9552 6.500.000
Giải Ba 0754 8087 2835 3.000.000
Giải KK 1 x435 1.000.000
Giải KK 2 xx35 100.000

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00027 - Thứ 5 ngày 19-01-2017

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7763 15.000.000
Giải Nhì 4450 6444 6.500.000
Giải Ba 4523 3564 4060 3.000.000
Giải KK 1 x763 1.000.000
Giải KK 2 xx63 100.000

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00026 - Thứ 3 ngày 17-01-2017

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0617 15.000.000
Giải Nhì 9220 7121 6.500.000
Giải Ba 3848 6193 3015 3.000.000
Giải KK 1 x617 1.000.000
Giải KK 2 xx17 100.000

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00025 - Thứ 7 ngày 14-01-2017

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4495 15.000.000
Giải Nhì 7480 5640 6.500.000
Giải Ba 6881 3191 1743 3.000.000
Giải KK 1 x495 1.000.000
Giải KK 2 xx95 100.000

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00024 - Thứ 5 ngày 12-01-2017

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4642 15.000.000
Giải Nhì 7563 8291 6.500.000
Giải Ba 2992 0798 3416 3.000.000
Giải KK 1 x642 1.000.000
Giải KK 2 xx42 100.000

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00023 - Thứ 3 ngày 10-01-2017

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3857 15.000.000
Giải Nhì 7441 9206 6.500.000
Giải Ba 8509 6152 6705 3.000.000
Giải KK 1 x857 1.000.000
Giải KK 2 xx57 100.000

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00022 - Thứ 7 ngày 07-01-2017

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2022 15.000.000
Giải Nhì 0027 9584 6.500.000
Giải Ba 0134 7595 6194 3.000.000
Giải KK 1 x022 1.000.000
Giải KK 2 xx22 100.000

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00021 - Thứ 5 ngày 05-01-2017

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2986 15.000.000
Giải Nhì 3988 6401 6.500.000
Giải Ba 6435 2420 4679 3.000.000
Giải KK 1 x986 1.000.000
Giải KK 2 xx86 100.000

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00020 - Thứ 3 ngày 03-01-2017

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3490 15.000.000
Giải Nhì 9697 1683 6.500.000
Giải Ba 2471 1745 8360 3.000.000
Giải KK 1 x490 1.000.000
Giải KK 2 xx90 100.000

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Kỳ quay thưởng #00019 - Thứ 7 ngày 31-12-2016

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7225 15.000.000
Giải Nhì 8238 6039 6.500.000
Giải Ba 4318 4346 8418 3.000.000
Giải KK 1 x225 1.000.000
Giải KK 2 xx25 100.000