Chúc quý vị vui vẻ - Cùng nhau thắng lớn

Thống kê loto xổ số Truyền thống theo tháng

Chọn tháng

Tính từ năm
Tính đến năm

Thống kê loto xổ số Truyền thống theo tháng

14 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong tháng 04 từ năm 2019 đến 2020
52
12 lần
12
11 lần
18
11 lần
02
10 lần
51
10 lần
86
10 lần
88
10 lần
96
10 lần
00
9 lần
07
9 lần
73
9 lần
84
9 lần
06
8 lần
34
8 lần
14 bộ số xuất hiện ít nhất trong tháng 04 từ năm 2019 đến 2020
25
1 lần
53
1 lần
39
2 lần
44
2 lần
50
2 lần
55
2 lần
61
2 lần
67
2 lần
87
2 lần
04
3 lần
11
3 lần
14
3 lần
15
3 lần
57
3 lần
Thống kê đầu số xuất hiện trong tháng 04 từ năm 2019 đến 2020
0
65 lần
9
65 lần
1
63 lần
8
61 lần
7
56 lần
2
53 lần
4
53 lần
5
51 lần
3
50 lần
6
50 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong tháng 04 từ năm 2019 đến 2020
2
76 lần
6
69 lần
8
66 lần
0
55 lần
4
55 lần
3
52 lần
7
51 lần
1
50 lần
9
47 lần
5
46 lần